Wszystkie informacje w zakładce rekrutacja

 

 

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

Uprzejmie informuję, że przedszkola prowadzone przez Miasto Przemyśl dysponują wolnymi miejscami.  W związku z powyższym od dnia 17 maja 2021r. do 26 maja 2021 r.rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

W postępowaniu uzupełniającym, oprócz dzieci w wieku od 3 do 6 lat, mogą brać udział dzieci w wieku 2,5 lat (urodzone do końca lutego 2019 roku)zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla oraz kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Przemyśla.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego, na takich samych zasadach oraz w oparciu o te same kryteria, jak w przypadku I etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

Szanowni Państwo,Rekrutacja do przedszkoli na terenie Miasta Przemyśla 
na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 
1 marca - 22 marca 2021

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl/

 

 

Więcej informacji w zakładce rekrutacja

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Nr 13 w Przemyślu

przyjmuje   w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godz. od 14.30 do 15.30  w kancelarii dyrektora przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,Rekrutacja do przedszkoli na terenie Miasta Przemyśla 
na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się 
10 marca - 25 marca 2016

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl/


Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną będą składali odpowiednią deklarację bezpośrednio w placówce, 
w okresie od
25 lutego do 3 marca 2016

 

Regulamin rekrutacji w zakładce rekrutacja

 

Więcej informacji na stronie MIASTA