HARMONOGRAM   INDYWIDUALNYCH   KONSULTACJI

RODZICÓW  Z  NAUCZYCIELAMI POSZCZEGÓLNYCH  GRUP

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Grupa

Dzień/godzina

grupa I

I środa m-ca

15.00-16.00

grupa II

I poniedziałek m-ca

15.00-16.00

I środa m-ca

15.00-16.00

grupa  III

I wtorek m-ca

15.00-16.00

grupa IV

I piątek m-ca

15.00-16.00

I czwartek m-ca

15.00-16.00

grupa V

I czwartek m-ca

15.00-16.00