KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 13 w Przemyślu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.         Administratorem danychosobowych  Pani /Pana dziecka jest Dyrektor Przedszkola Nr 13                   w Przemyślu  ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl,  tel. 16 678 26 35

2.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod numerem tel. Nr. 511 143 799      lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.         Dane osobowe Pani/Pana/ dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce oraz realizacji zadań oświatowych wynikających  z przepisów prawa.

4.         Pani/Pana/dzieckadane osobowe będą przechowywane  w czasie  uczęszczania dziecka do przedszkola oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji.

5.         Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych  w tym zakresie.

6.         Posiada Pani/Pan prawo do:

1)             żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,

2)             sprostowania swoich danych osobowych,

3)             usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

4)         przenoszenia danych osobowych,

5)             cofnięcia zgody, (cofnięcie zgody i usunięcie nie dotyczy danych osobowych wynikających z przepisów prawa).

7.         Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.         Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy ww. prawa.

9.         Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Panu danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.

10.     Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług opieki nad dzieckiem             

 w przedszkolu.