CZAS PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA NR 13 W PRZEMYŚLU

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp

 

Grupa

 

Czas pracy grupy

 

Zajęcia międzyoddziałowe

 

Rodzaj prowadzonych zajęć dodatkowych

1.   

grupa I

3-latki

 

7.00-15.00

 

15.00-16.00

j. angielski

rytmika

2.   

grupa II

3,4-latki

 

8.00-16.00

 

7.00-8.00

j. angielski

rytmika

zajęcia sportowo-ruchowe

3.   

grupa  III

5-latki

 

8.00-15.00

 

15.00-16.00

j. angielski

rytmika, religia

zajęcia sportowo-ruchowe

4.   

grupa IV

4,5,6-latki

 

8.00-15.00

 

7.00-8.00

15.00-16.00

 

j. angielski

rytmika, religia

 zajęcia sportowo-ruchowe,

5.   

grupa V

6-latki

 

8.00-16.00

 

7.00-8.00

j. angielski

rytmika, religia

zajęcia sportowo-ruchowe,