ROK SZKOLNY 2018/2019

W PRZEDSZKOLU NR 13 W PRZEMYŚLU

Realizowane programy wychowania przedszkolnego oraz programy własne

          

PROGRAMY WŁASNE

 

ODDZIAŁ

 

TYTUŁ PROGRAMU

 

AUTOR

 

WYDAWNICTWO

 

NUMER DOPUSZCZENIA

 

Grupa I

 

„ Zdrowy przedszkolak”

 

Ewa Górnicka

 

Program własny –edukacyjny

 

PR 3/2018

Grupa III

 

„ Nauka czytania globalnego w grupach przedszkolnych oparta na metodzie Glenna Domana”

 

Halina Matrejek

 

Program własny –edukacyjny

 

PR 4/2018

Grupa IV

 

 „Piękny jest ten świat”

 

Ewa Chrobak

 

Program własny - ekologiczny

 

PR 5/2018

Grupa IV, V

 

„Nauka czytania  wg metody Jadwigi Cieszyńskiej

z elementami nauki pisania Ireny Majchrzak”

 

Ewa Chrobak

Marta Dyjak

 

Program własny -edukacyjny

 

PR 6/2018

Grupa III, IV, V

 

„Z logopedią na ty”

 

Dorota Kulpa

Program własny – profilaktyczno - terapeutyczny

 

PR 7/2018

PROGRAMY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

ODDZIAŁ

 

TYTUŁ PROGRAMU

 

AUTOR

 

WYDAWNICTWO

 

NUMER DOPUSZCZENIA

Grupa I, II, III, IV, V

 

Program nauczania

 j. angielskiego w przedszkolu

 

Beata Czekańska,

Izabela Lipińska

 

Prymus sp.z.o.o Warszawa-Kraków-Lublin

 

PR 8/2018

Grupa I, II, III, IV, V

 

ABC .. program wychowania przedszkolnego XXI wieku

RYTMIKA

 

Anna Łada - Grodzicka

 

 

PR 9/2018

Grupa III, IV, V

 

Program nauczania religii

„ Jestem dzieckiem bożym”

Nr AZ-0-03/2

 

Zespół red. pod przew. Ks.St. Łabendowicza

 

 

PR 10/2018

 

              .