PRZEDSZKOLE NR 13 W PRZEMYŚLU

UL. KOPERNIKA 14 TEL. 16 678 26 35

 

PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

OD 1 DO 22

 

 

MARCA 2021

 

Dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (6 - latki)

nie ponoszą opłaty za pobyt w przedszkolu , opłata tylko za posiłki.

 

PRZEDSZKOLE GWARANTUJE:

·       profesjonalną opiekę,

·       rzetelne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole,

·       zajęcia dodatkowe: j. angielski , rytmika, zajęcia sportowo-ruchowe,

·       smaczne i zdrowe posiłki przygotowane w przedszkolu.

NABÓR ELEKTRONICZNY: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl/

 

 

Harmonogram i zasady naboru